Camp Žilina

OUR STORY - SK

Náš príbeh

Sledujte naše aktivity a náš príbeh na Facebooku a Instagrame.

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0051 8803 6306

Názov účtu: CAMP ŽILINA
Názov banky: Slovenska sporitelna, a.s.
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37, Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Tu si môžete pozrieť stav a detaily účtu: bit.ly/3C8hQZ

PAYPAL

Môžete nás podporiť platbou na transparentný účet, alebo cez PayPal.
Finančné prostriedky budú použité na napĺňanie našej misie.

Môžete nám pomôcť aj iným spôsobom, tu zistíte ako.