Camp Žilina

OUR MISSION - SK

Naša misia

Pomáhame utečencom z Ukrajiny už od ich prechodu hraníc čo najrýchlejšie sa postaviť na nohy a začleniť sa do spoločnosti na Slovensku.

DOPOSIAĽ SA NÁM PODARILO:

 • ubytovať 2 000 ľudí na krátkodobom ubytovaní v Campe Žilina – v priemere ľudia zostali na 3 noci,
 • ubytovať 1300 ľudí  na dlhodobom ubytovaní – ubytovanie poskytované dobrovoľníkmi, hostely, rekreačné zariadenia, internáty,
 • v Ukrainskej Spilke pravidelne poskytnúť humanitárnu pomoc 4800 ľuďom, mimo ľudí ubytovaných v kempe. 
 • zabezpečiť intenzívne kurzy slovenského jazyka pre 850 ľudí, ktorí sa rozhodli zostať v regióne,

 • zriadiť denné detské centrum pre najmenšie deti, aby ich mamy mali možnosť navštevovať jazykové kurzy a zamestnať sa,

 • zorganizovať letný detský tábor pre 300 ukrajinských a slovenských detí,

 • spustiť výučbu slovenského jazyka na prvých 4 základných školách v Žiline,

 • vytvoriť priestor pre deti a rodiny (Hračkárnica), kde môžu tráviť zmysluplný čas,

 • zabezpečiť potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc pre pre deti, dospelých a seniorov.

V SÚČASTNOSTI PRACUJEME NA:

 • rozšírení ponuky intenzívnych kurzov slovenského jazyka pre ďalších približne 2 000 ľudí v okolí Žiliny aj ďalších mestách mimo región,
 • zabezpečení výučby slovenského jazyka pre deti na ďalších (dokopy 8) základných školách,
 • posilnení integrácie rodín formou rôznych komunitných podujatí a workshopov,
 • hľadaní dlhodobého riešenia, aby sa Ukrajinci, ktorí sa tak rozhodnú, mohli usadiť v Žiline aj so svojimi rodinami.