Camp Žilina

OUR MISSION - SK

Naša misia

Pomáhame utečencom z Ukrajiny už od ich prechodu hraníc čo najrýchlejšie sa postaviť na nohy a začleniť sa do spoločnosti na Slovensku.

DOPOSIAĽ SA NÁM PODARILO:

  • ubytovať 2 300 ľudí na krátkodobom ubytovaní v Campe Žilina – v priemere ľudia zostali na 3 noci,
  • ubytovať 800 ľudí  na dlhodobom ubytovaní – ubytovanie poskytované dobrovoľníkmi, hostely, rekreačné zariadenia, internáty,
  • v Ukrainskej Spilke pravidelne poskytnúť humanitárnu pomoc 4023 ľuďom, mimo ľudí ubytovaných v kempe. 

V SÚČASTNOSTI PRACUJEME NA:

  • zabezpečení intenzívnych kurzov slovenského jazyka pre približne 2 000 ľudí, ktorí sa rozhodli zostať v regióne. 
    Hoci sa ukrajinský jazyk môže zdať vizuálne podobný ruskému jazyku, má bližšie k slovenskému jazyku, a preto je možné naučiť sa základy slovenčiny v krátkom čase
  • zriadení denného centra pre deti vo veku 2 až 7 rokov, aby ich mamy mali možnosť navštevovať jazykové kurzy a zamestnať sa
  • hľadaní pracovných príležitostí pre ženy, ktoré budú adekvátne ich dosiahnutému vzdelaniu a skúsenostiam,  a rovnako budú  aj primerane finančne ohodnotené

    V ďaľšom kroku sa sústredíme na hľadanie dlhodobého riešenia, aby sa Ukrajinci, ktorí sa tak rozhodnú, mohli usadiť v Žiline aj so svojimi rodinami.