Camp Žilina

How to support us - SK

Ako môžete pomôcť

Ak chcete darovať potraviny a inú materiálnu pomoc, alebo stať sa našim pravidelným dodávateľom pre čerstvé a trvanlivé potraviny a hygienické potreby pre zásobovanie výdajného miesta humanitárnej pomoci v Ukrainskej Spilke na Poštová 1, Žilina, kontaktujte nás na mail info@campzilina.sk, alebo na telefónnom čísle 0902 777 111.

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0051 8803 6306

Názov účtu: CAMP ŽILINA
Názov banky: Slovenska sporitelna, a.s.
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37, Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Tu si môžete pozrieť stav a detaily účtu: bit.ly/3C8hQZ

PAYPAL

Finančné dary budú použité na nákup potravín, hygienických potrieb a ďaľšiu pomoc prostredníctvom Ukrainska Spilka. Viac info tu.

ČO POTREBUJEME, ABY SME MOHLI POKRAČOVAŤ
  • Finančné prostriedky alebo pravidelné dodávky hygienických potrieb (drogéria, plienky, toaletný papier) pre výdajné miesto humanitárnej pomoci v Ukrajinskej Spilke.
  • Finančné prostriedky alebo pravidelné dodávky trvanlivých a čerstvých potravín v Ukrajinskej Spilke.
  • Finančné prostriedky na výučbu slovenského jazyka detí a dospelých.
  • Finančné prostriedky na prevádzku denného centra pre deti od 2-5 rokov.

Ďaľšie možnosti pomoci

Ubytovanie

Ak nám chcete ponúknuť ubytovanie pre utečencov

Ponuka práce

 Ak ponúkate prácu pre utečencov

Detské tábory

Ak sa chcete pridať k nášmu tímu lektorov v letom tábore

Príjem materiálnej pomoci je na recepcii budovy Poštová 1, Žilina.